Ferhat Yaka


Psikolog

T.C. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimi süresince İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda afazik hastalarla çalışmış, Türkiye’nin ilk Alzheimer erken tanı ve tedavi sistemi Beynex’in geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında yer almış, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında “Okul Terkinin Önlenmesi ve Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” projesinde akran danışmanlığı yapmıştır. Zorunlu stajını ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Lisans sonrasında TDC Turkey isimli İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketinde “Assessor and Trainer” olarak görev almış, Ardından Mental Psikiyatri Merkezi’nde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranış Bozuklukları’yla çalışmıştır. Şuanda Davranım Bozuklukları üzerine Uzm. Nöropsikolog Alkım Seven ile yazmakta olduğu yarı akademik kitap üzerine çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda Enstitü Fabrika isimli platformda Genel Koordinatör ve Mini Renk Anaokulları’nda Uzman Psikolog olarak çalışmalar yürütmektedir.

 

Eğitim Geçmişi

 

Haziran2021

T.C. Maltepe Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans Eğitimi (devam ediyor)

Şubat2017

T.C. Maltepe Üniversitesi - Psikoloji

Lisans Eğitimi

Katıldığı Kongre, Eğitim ve Seminerler

İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

Temel Psikofarmakoloji Eğitimi