Ferhat Yaka


Psikolog

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında tez dönemindedir. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda afazik hastalarla çalışmıştır. Türkiye’nin ilk Alzheimer erken tanı ve tedavi sistemi Beynex’in geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında yer almıştır. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev almıştır. Özel bir İK danışmanlık şirketinde “Assessor and Trainer” olarak görev almış yanı sıra Binyaprak isimli organizasyonda İK ekip lideri olarak görev almıştır. Ardından Mental Psikiyatri Merkezi’nde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları ve davranış bozuklukları ile çalışmıştır. Sonrasında Mini Renk Anaokulları’nda psikolog olarak görev almıştır.

Bireylerin varoluşlarını anlamlandırabilmeleri adına entelektüel ve mesleki anlamda ücretsiz bilgiye ulaşabilecekleri kolektif bir oluşum olan Enstitü Fabrika’nın yönetim kurulundadır ve kurucu üyelerindendir. Türkiye’de bir ilk olarak denizcilerin psikolojik sağlıklarına yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Denizcilik Psikolojisi Topluluğu’nun genel koordinatörüdür ve kurucularındandır. Aynı alanda denizcilik sektöründeki şirketlerde personelin işe alımı, psikolojik kontrol ve takibinin yapılması ve psikolojik iyi oluşunun desteklenmesi kapsamında danışmanlık veren Marine Mental Management şirketini kurmuştur.

Nöropsikoloji, insan kaynakları ve klinik alandaki deneyimlerinin ardından klinik alanda, bilişsel beceriler, yürütücü işlevler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve dürtü kontrol bozuklukları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Yetişkin ve ergen danışanlar ile BDT ekolünde psikoterapi süreci yürütmektedir.

 

Eğitim Geçmişi

 

Haziran2021

T.C. Maltepe Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans Eğitimi (devam ediyor)

Şubat2017

T.C. Maltepe Üniversitesi - Psikoloji

Lisans Eğitimi