NEUROSOUND
, kulağı eğiterek seslere karşı duyarlılığımızı düzenleyen bir ses modülasyon sistemidir. Bu sayede dikkat, odaklanma ve öğrenme süreçleri daha etkili bir şekilde düzenlenmiş olur. Örneğin, dikkat ve odaklanma problemi yaşayan bir çocuğun ders çalışırken en ufak bir ses duyması onun dikkatini dağıtmaya yeter. Çünkü kulağı gereksiz sesleri arka planda tutacak kadar eğitilmiş değildir.

NEUROSOUND, nöral sistemimizi çoklu uyaranlar yardımı ile uyarmak ve geliştirmek suretiyle olumlu bir etki meydana getirmek anlayışına dayanır. Bir tedavi değil, bütünsel gelişim programıdır. Bir cihazdan ibaret olmayıp bilişsel, duygusal ve bedensel gelişimi destekleyen uygulamaların toplamından oluşur. Sistemde birbirini destekleyen bir çok tamamlayıcı programdan bulunmaktadır. Neurosound bu programların hepsinin ortak adıdır.


 1. NEUROSOUND etkisini nereden alır?

  Hayatımızın her anında bir çok sese maruz kalırız. Ancak her sesi algılama ve tepki verme biçimi aynı değildir. Birisiyle konuşma ve birisini dinleme, kalabalık bir ortamdaki uğultu, evde otururken dışardan gelen araba sesleri ve gürültüler, bir ambulans sesi, köpek havlaması, bir düdük sesi ve bir müzik vb. farklı frekanslardaki seslere örnektir. Bazı sesleri duyarız, farkederiz ve gerektiğinde tepki veririz. Bazı sesleri bir uğultu olarak duyarız ama tepki vermeyiz. Bazı sesleri ise hem duymayız hem de tepki vermeyiz. Çünkü her ses kulağımıza farklı frekanslardan gelir. İnsanların bu seslere yüksek veya alçak duyarlılıkları vardır. Bu konuda yaşanan problemler işitsel algı problemi olarak ortaya çıkar ve bu durum ise dikkat ve odaklanma, öğrenme, yönergeleri takip etmede güçlükler, ortama uyum sorunları, bilginin beynimizde geç işlemlenmesi gibi sonuçlara yol açabilir.

  Kulaklarımızı sadece bir işitme organı olarak biliriz. Oysa kulaklarımız beynimize açılan kapılardır. Aynı zamanda denge motor sistemini de kulak yönetir. Beynimize kulak enerji sağlar. Beyin sapından tüm vücudumuza dağılan tüm ana sinir sisteminin büyük bir bölümü aynı zamanda kulak ile de bağlantılıdır. Bu sayede kulak aynı zamanda vücudumuzu da yöneten bir organdır. En temel duyusal organımızdır. NEUROSOUND kulağın iç yapısında bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı sesler yardımıyla uyarır ve onlara adeta egzersiz yaptırır. Bu sayede hem nöral sistemi uyarır hem de vestibülar sisteme etki ederek beden kontrolü sağlar. Kulak üzerinde bu çalışmalar yapılırken programın diğer uygulamaları ile nöral sistem çoklu uyarana maruz bırakılır.

 2. NEUROSOUND neden bütünsel gelişime odaklanır?

  Bir çocukta gelişim tüm alanları ile desteklenmedikçe istenen sonuçları almak mümkün olmamaktadır. Örneğin dikkat eksikliği yaşayan bir çocuğun akademik başarısı istenen seviyede olmayabilir, bundan dolayı akranları ile uyumsuzluk da yaşayabilir, aile içinde baskıya maruz kalmış da olabilir, duygusal anlamda öfkeli, hırçın ya da tam tersi içe kapanmış ve özgüveni düşmüş de olabilir. Bu durum sıklıkla yaşanan bir durumdur. Bu durumda olan bir çocukla hem bilişsel, hem duygusal hem davranışsal gelişim sağlayan bir programla çalışılmazsa istenen netice alınmayabilir.

  Neurosound sistemi gelişimi bir bütün olarak ele alan ve her yönüyle çalışan bütünsel gelişim programı olduğu için etkilidir.

 3. NEUROSOUND programları nelerdir?
  • Bilişsel Gelişim Programı
   Üç seviye ve her seviyede 800 aktivite
  • Duygusal Zeka Programı
   Dört seviye yaklaşık 200 uygulama
  • Denge Koordinasyon Çalışmaları
   Beden kontrolü, dikkat ve odaklanma için
  • Ev Destek Programı
   Günde 20 dakika oyun temelli çoklu gelişim ve takip programı (1 yıl süreli)
  • Akademik Gelişim Programı
   16-20 saatlik akademik destek modülü
  • NeuroFitness Aktivite Programı
   Eğlenerek bilişsel performans ve dijital öğrenme

Nerelerde Kullanılır?

 • İnce ve kaba motor becerilerinde gerilik
 • Erken doğan çocuklarda yaşanan gerilikler
 • Öğrenme güçlüğü
 • Disleksi
 • Akademik başarısızlık
 • Dikkat eksikliği ve odaklanma problemleri
 • Otistik problemler
 • Beyin hasarı olan çocuklar
 • İşitsel algı bozuklukları
 • İnme sonrası iyileşme
 • Uyku problemleri
 • Genel gerginlik hali
 • Tükenmişlik sendromu
 • Travmatik problemler
 • Depresyon
 • Belirli seslere duyarlılık ve rahatsızlık
 • Takıntılar
 • Korkular
 • Denge koordinasyon becerilerinde zayıflık
 • Beden duruş ve konumlanma zayıflığı
 • Motor beceriler
 • Duygusal durum bozukluğu, kaygılar
 • Özgüven eksikliği
 • Huzursuzluk ve hiperaktivite
 • Öfke kontrolü, asabi davranışlar
 • İçe kapanıklık
 • Yaşam enerjisi düşüklüğü
 • Yabancı dil öğrenme
 • Hitabet, şarkı söyleme ve ses kullanma becerilerini geliştirme
 • Yaşlılarda beynin yenilenmesi, hafıza problemleri
 • İnce ve kaba motor becerilerinde gerilik
 • Erken doğan çocuklarda yaşanan gerilikler
 • Öğrenme güçlüğü
 • Disleksi
 • Akademik başarısızlık
 • Dikkat eksikliği ve odaklanma problemleri
 • Otistik problemler
 • Beyin hasarı olan çocuklar
 • İşitsel algı bozuklukları
 • İnme sonrası iyileşme
 • Uyku problemleri
 • Genel gerginlik hali
 • Tükenmişlik sendromu
 • Travmatik problemler
 • Depresyon
 • Belirli seslere duyarlılık ve rahatsızlık
 • Takıntılar
 • Korkular
 • Denge koordinasyon becerilerinde zayıflık
 • Beden duruş ve konumlanma zayıflığı
 • Motor beceriler
 • Duygusal durum bozukluğu, kaygılar
 • Özgüven eksikliği
 • Huzursuzluk ve hiperaktivite
 • Öfke kontrolü, asabi davranışlar
 • İçe kapanıklık
 • Yaşam enerjisi düşüklüğü
 • Yabancı dil öğrenme
 • Hitabet, şarkı söyleme ve ses kullanma becerilerini geliştirme
 • Yaşlılarda beynin yenilenmesi, hafıza problemleri

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için
daha fazla bekleme!

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için daha fazla bekleme!