Ergenlik dönemi bireyin çocukluktan yetişkinliğe hazırlandığı geçiş dönemidir. Kişi, ergenlik döneminde duygusal, davranışsal, fiziksel ve zihinsel olarak değişimler yaşamaktadırlar. Ergenlik döneminde yaşanan fiziksel ve ruhsal değişimler herkeste farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bu döneme giren bireyler yaşadıkları değişimlere ayak uydurmakta zorluk yaşayabilirler. 

Kendilerine olan bakışlarında, ailelerine olan yaklaşımlarında farklılıklar meydana gelebilmekte ve farklılıklar yıkıcı boyutlarda olabilmektedir. Ergenlik döneminde problem yaşayan kişiler genel anlamda problemlerinin çözülmeyeceğine, kimsenin kendisini anlamadığı ve anlamayacağına dair düşünceleri yaşarlar. Dolayısıyla bu düşünceye sahip olan kişilerin içinde bulundukları durum zamanla içinden çıkılmaz bir hal alabilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda bireyi tarafsız bir şekilde dinleyecek, koşulsuz kabul edip oluşan durumlara farklı bakış açıları geliştirip aktaracak, bir çocuk / ergen psikoloğuna yönlendirmeleri önerilir.


Ergenlikte terapiye ihtiyaç var mı?

Ergenlik dönemiyle birlikte ortaya çıkan değişimler kişinin kendini ifade edememesine neden olabilmektedir. Bu durum sadece aile ortamında sınırlı kalmamakla birlikte sosyal çevresinde de, başta iletişim bozukluğu olmak üzere birçok farklı problem açığa çıkabilmektedir. Ergenlik döneminde iletişim bozukluğu, içe kapanma, yanlış kararlar verme gibi sonuçlar meydana gelmektedir. Ergenlik döneminde yaşanan çatışmalar, sosyal sorunlar, okul problemleri, akademik başarısızlıklar ergen bireyler için zorlu bir süreçtir. 

Ergen psikoterapisi bu noktada bireylerin sorunlarını olduğundan fazla büyütmemeleri ve yaşadıkları hayatı zorlaştırmamaları için önemlidir. Ergen psikoterapisi birçok konuda yardımcı ve önleyicidir. Kişiler, ergenlik döneminde sadece iletişim sorunları yüzünden değil taşınma, okul değişikliği, kaza, ölüm, boşanma gibi nedenlerle de sorunlar yaşayabilmektedirler. Bu tür durumlarda yaşanan sorunların ileride daha büyük sonuçlar doğurmaması için psikoterapi yöntemlerine başvurulması gerekebilir. Danışmanlık sürecine kişiyle ve problemin tanısına göre aile ile birlikte yapılan görüşme yapılandırması ardından psikoterapi sürecine kişi ile psikolog arasında  güven ilişki kurularak başlanılmaktadır.

Terapi sonucunda hangi beceriler kazanılmaktadır?

Terapi sırasında ve sonrasında gözlemlenen bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir

Kendini daha iyi ifade edebilme

İletişim becerilerinde artış

Ders çalışma motivasyonunda artış

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme

Duyguları kontrol edebilme

Kendinin farkında olma

Terapi sonucunda hangi beceriler kazanılmaktadır?

Terapi sırasında ve sonrasında gözlemlenen bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir

Kendini daha iyi ifade edebilme

İletişim becerilerinde artış

Ders çalışma motivasyonunda artış

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme

Duyguları kontrol edebilme

Kendinin farkında olma

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için
daha fazla bekleme!

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için daha fazla bekleme!