Okul öncesi dönemi ya da okul dönemi yaş grubu ve çocukların; bilişsel, zihinsel, sosyal, sözel ve davranışsal gelişim süreçlerinin/evrelerinin ele alındığı bir psikoloji uygulama alt alanıdır.

Çocukların gelişim sürecinde, gelişim basamaklarında karşılaştıkları güçlüklerin uzman bir çalışan desteğiyle giderilmesi gereklidir. Bu süreçteki eksikliklere kalıtımsal ya da çevresel etkenler neden olmaktadır.

Çocuk psikolojik danışmanlığı, çocuklarla yapılan görüşmeler, testler, analizler ve uygulanan terapi yöntemleri sonucunda çocukta yaş grubunun getirmiş olduğu gelişim özelliklerine uygun olup olmadığını tespit etmekte, çıkan sonuca göre de çocuk, ebeveynleri ve gerekliyse öğretmeni de sürece dahil ederek istenilen sonucu elde etmeye yönelik çalışmalar yapılan bir alt alandır.


Çocuklarda Psikolojik Danışmanlık Hakkında

 1. Çocuğumun psikolojik danışmanlığa ihtiyacı var mı?

  Çocuklarla en çok etkileşim içerisinde olan bireyler aile üyeleri ve ebeveynlerdir. Aile üyelerinin ya da ebeveynlerinin gözlemleri çocukların psikolojik danışmanlığa ihtiyacı konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Çocuğun gelişimsel süreçte yaşadığı problemleri fark edebilecek ve ihmal etmeden bu duruma müdahale edecek bireyler çocuğun ebeveynleridir. Çocuğun psikolojik danışmanlığa; alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, okul uyum sorunları, tırnak – saç yeme, parmak emme, saldırganlık, korku ve kaygı gibi durumlar gözlemlenirse ihtiyacı vardır. Çocukta görülen bu davranışlar ebeveynleri tarafından dikkate alınmalı ve ihmal edilmemelidir.

 2. Çocuk psikoloğu ne yapar?

  Çocukta görülen gelişimsel eksiklikler doğrultusunda ya da tanısı konulan farkındalığın sonucunda, çocuk psikologları çocuklarla terapi amacıyla oyun oynar, test uygular, analizler yapar ve yaş aralığının gelişimsel özelliğine uyumunu tespit eder. Çıkan sonuç doğrultusunda çocuğun ebeveynlerine de çocuğun gelişimsel sürecinde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, çocuğun tepkilerine nasıl davranışlar sergilemeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapar.

 3. Çocuk psikoloğuna ne zaman başvurmalıyım?

  Ebeveynlerin çocuklarını, çocuk psikoloğuna götürme amaçları çocuklarının mutlu, huzurlu, uyumlu bir şekilde hayatlarını devam ettirmektir. Ebeveynler arasında yaşanılan boşanma, şiddet, madde bağımlılığı ya da çocuğun maruz kaldığı şiddet, ihmal ve istismar veyahut çocukta doğuştan yada sonradan görülen zihinsel ve fiziksel hastalık veya engel çocukta travma etkisi yaratabilir. Çocuğun maruz kaldığı travma, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri görülmesine neden olur. Bu gibi TSSB durumlarında çocuğun kesinlikle bir çocuk psikoloğu tarafından destek alması gerekmektedir.

 4. Aldığım hizmet fayda sağlar mı?

  Hizmet alınan kişinin psikoloji lisans eğitimi ve çocuk psikolojisi uzmanlık eğitimini tamamlamış, oyun terapisi ve çocukla görüşme eğitimlerini tamamlamış kişilerin olması gerekmektedir. Aksi takdirde çocuğun güvenilir olmayan kişilerin elinde olması durumunda alınan hizmette fayda değil hatta zarar da görülebilir. Çocuğun yaşadığı sorunlar karşısında eğitimlerini tamamlamış kişiler tarafından sürecin yürütülmesi çok önemlidir ve çocuğun ilerideki yaşamında yaşam doyumunu olumlu yönde sağlayabilmesi için de oldukça avantajlı bir etkendir.

  Alınan hizmetin fayda sağlaması için uzman ve çocuğun dışında aile ve varsa öğretmenlerin rolü de küçümsenmemelidir.

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için
daha fazla bekleme!

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için daha fazla bekleme!